Dohlídky při sváření

Poskytujeme služby hasičského asistenčního dozoru při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

- svářečské práce

- práce s otevřeným ohněm

- filmové produkce s otevřeným ohněm

 

Pro většinu výše uvedených činností jsou závazné podmínky ve formě platných vyhlášek (např. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách).

Kontaktujte nás

Kontakt

HASIČI PRAHA - sever
Sídlo organizace:
Sokolovská 428/130
180 00 Praha 8

245 019 111
245 019 150
775 710 150
245 019 112

© 2010-2019 HASIČI PRAHA - sever, odd. spojové služby a správy KIS

Vytvořte si web zdarma!Webnode